ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.อุตรดิตถ์… ติดตามสนับสนุนเตรียมความพร้อมการประกวดโอทอป จูเนียร์ (OTOP Junior Contest) 2020

พช.อุตรดิตถ์… ติดตามสนับสนุนเตรียมความพร้อมการประกวดโอทอป จูเนียร์ (OTOP Junior Contest) 2020

วันที่ 15 ธันวาคม 2563  เวลา 08.30 น.    นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบให้นางบุญฑริกา ยอดไพบูลย์ พัฒนาการอำเภอพิชัย และนางสาวกัลยา ศรีจันทร์เด่น นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางสาวนุชนรินทร์ สวนม่วง นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนักการตลาดรุ่นใหม่(Otop) ติดตามสนับสนุนเตรียมความพร้อมการประกวดโอทอป จูเนียร์ (OTOP Junior Contest) 2020 ณ โรงเรียนบ้านคลองเรียงงาม ตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งจะเข้าร่วมประกวดรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ วันที่ 24-26 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและสร้างเสริมวิชาชีพให้กับเยาวชนในโรงเรียน สามารถประยุกต์วิชาการมาริเริ่มการทำมาค้าขายบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น

(Visited 1 times, 1 visits today)