ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.อุตรดิตถ์… ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงานฯ

พช.อุตรดิตถ์… ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงานฯ

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงานฯ   ในการนี้ นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบให้ นายณรงค์ สีสืบวงษ์  ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมดังกล่าวฯ ณ ห้องประชุมศรีพนมมาศ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์

(Visited 1 times, 1 visits today)