ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมในพิธีเปิดฯ และพบปะเยี่ยมเยียนผู้ประกอบการ OTOP ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่เข้าร่วมจัดแสดง และจำหน่ายสินค้า OTOP ภายในงานนี้ด้วย ซึ่งการจัดงาน OTOP CITY 2020

ร่วมในพิธีเปิดฯ และพบปะเยี่ยมเยียนผู้ประกอบการ OTOP ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่เข้าร่วมจัดแสดง และจำหน่ายสินค้า OTOP ภายในงานนี้ด้วย ซึ่งการจัดงาน OTOP CITY 2020

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น.   สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า สิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน OTOP CITY 2020 โดยมีพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กราบบังคมทูลรายงาน วัตถุประสงค์การจัดงาน มีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจิญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมป์ คณะทูตานุทูต ข้าราชการ ประชาชน ตลอดจนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่มาจัดแสดงและจำหน่ายภายในงานดังกล่าว ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ  ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

โดยกิจกรรมดังกล่าวฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เพิ่มช่องทางการตลาด สร้างรายได้แก่ชุมชน สร้างโอกาสในการเรียนรู้เพิ่มทักษะในการจัดแสดงสินค้าให้กับผู้ประกอบการ OTOP

ในการนี้ นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมในพิธีเปิดฯ และพบปะเยี่ยมเยียนผู้ประกอบการ OTOP ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่เข้าร่วมจัดแสดง และจำหน่ายสินค้า OTOP ภายในงานนี้ด้วย ซึ่งการจัดงาน OTOP CITY 2020” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 27 ธันวาคม 2563 นี้ ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)