ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.อุตรดิตถ์….ขับเคลื่อนโครงการการจัดทำสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2564

พช.อุตรดิตถ์….ขับเคลื่อนโครงการการจัดทำสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2564

วันที่ 6 มกราคม 2564 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมี นางสาวเมษา เชียงส่ง พัฒนาการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ กล่าวรายงานฯ                                                                                                           โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ร่วมกับหมู่บ้านสารสนเทศฯ กำหนดกรอบแนวคิดการจัดทำสารสนเทศของหมู่บ้าน วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำสารสนเทศเป้าหมาย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกับข้อมูลสารสนเทศ รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้หมู่บ้านเกิดแรงจูงใจและความมุ่งมั่นที่จะจัดทำสารสนเทศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ในการนี้ นางปัทมาวดี สุปัญญา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ เข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านซ่าน หมู่ที่ 6 ตำบลหาดกรวด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

(Visited 1 times, 1 visits today)