ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.อุตรดิตถ์… ร่วมประชุมปิดศูนย์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564

พช.อุตรดิตถ์… ร่วมประชุมปิดศูนย์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564

วันที่ 5 มกราคม 2564  เวลา 10.00 น. นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นายพิภัช  ประจันเขตต์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นประธานการประชุมปิดศูนย์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564    ในการนี้ นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย  พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์  ร่วมประชุมฯ  ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์

(Visited 1 times, 1 visits today)