ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.อุตรดิตถ์… ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุตรดิตถ์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ครั้งที่ 1/2564

พช.อุตรดิตถ์… ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุตรดิตถ์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 6 มกราคม 2564  เวลา 13.00 น. นางสาวนิตยาวรรณ  เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์  มอบให้ นางสาวทิพจุฑา  มาใกล้ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน  ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุตรดิตถ์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) โดยมี ดร.นวรัตน์  ทรงเกียรติกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท ประชารัฐฯ เป็นประธานการประชุม นายภาสกร  มณฑากุล กรรมการผู้จัดการบริษัท ประชารัฐฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม  โดยมาวาระประชุมเพื่อทราบและพิจารณา ดังนี้

  1. สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมถนนคนเดินอุตรดิตถ์ ในห้วงเดือนวันที่ 26 กันยายน 2553 – 2 มกราคม 2564
  2. การเช่าพื้นที่ศูนย์ Social Innovation Academy (SIA URU) เพื่อใช้เป็นที่ตั้งบริษัท ประชารัฐฯ และเป็นศูนย์จำหน่ายสินค้า Uttaradit Select
  3. แผนการดำเนินงานกิจกรรมถนนคนเดินอุตรดิตถ์
  4. การขับเคลื่อนโครงการเมืองต้นไม้อุตรดิตถ์
  5. การปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุตรดิตถ์ฯ

ณ ศูนย์ Social Innovation Academy (SIA URU) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

(Visited 1 times, 1 visits today)