ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.อุตรดิตถ์… ร่วมพิธีกราบสักการะอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก

พช.อุตรดิตถ์… ร่วมพิธีกราบสักการะอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก

วันที่ 7 มกราคม 2564  เวลา 07.00 น. นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นประธานพิธีกราบสักการะอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก เนื่องในวันที่ระลึกถึงวีรกรรมของพระยาพิชัยดาบหักที่ต่อสู้กับข้าศึกจนดาบหัก  ในการนี้ นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย  พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์  พร้อมด้วย นางสุจิตรา พิเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนางสาวสุภารัตน์ อุดคำเที่ยง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน   ร่วมพิธีกราบสักการะอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก  ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก

(Visited 1 times, 1 visits today)