ข่าวประชาสัมพันธ์

🌈พช.อุตรดิตถ์…ดำเนินการโครงการ KBO ประจำปีงบประมาณ 2564📣

🌈พช.อุตรดิตถ์…ดำเนินการโครงการ KBO ประจำปีงบประมาณ 2564📣

🎯วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO ระดับจังหวัด และกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ เพื่อคัดเลือกผู้ผลิตผู้ประกอบการ สินค้า OTOP ตามโครงการ KBO โดยมีนางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 77 คน ประกอบด้วย
1) คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จำนวน 28 คน
2) ผู้ผลิตผู้ประกอบการ 40 กลุ่ม
3) เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ จำนวน 9 คน
🤝 โดยได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด จากหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน ปราชญ์ชาวบ้าน มาร่วมส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ณ ห้องประชุม ร้านแลบัว ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังวัดอุตรดิตถ์ 📚
📣 สถานีข่าว พช. CNS อุตรดิตถ์ รายงาน 📍
(Visited 1 times, 1 visits today)