ข่าวประชาสัมพันธ์

💻พช.อุตรดิตถ์ ร่วมรับฟังการประชุมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”ผ่าน VCS 🖥

💻พช.อุตรดิตถ์ ร่วมรับฟังการประชุมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”ผ่าน VCS 🖥

📆วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมทั้ง 7 กิจกรรม ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้อง war room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน 🖥
👩ในการนี้ นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ จ.ส.ต.ณรงค์ สีสืบวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางปัทมาวดี สุปัญญา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และ นายณัฐสุชน อินทราวุธ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมรับฟังการประชุม ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ 🏫
📣 สถานีข่าว พช. CNS อุตรดิตถ์📍
(Visited 1 times, 1 visits today)