ข่าวประชาสัมพันธ์

🎯พช.อุตรดิตถ์ เดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2564 💙

🎯พช.อุตรดิตถ์ เดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2564 💙

📆วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปี 2564 อีกทั้งได้รับความร่วมมือจากนางสาวเบญจวรรณ รัตนมงคลกุล ผู้แทน ปปส.ภาค 6 เข้าร่วมประชุมฯ โดยมีหัวข้อการประชุมดังนี้ 👉
📍1.การตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2563 และปี 2564
📍2.การรายงานยอดเงินผ้าป่าฯ และ ยอดเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์
📍3.โครงการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2564
📍4.การสมทบเงินเข้าเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์และอำเภอ
📍5.การติดตามผู้ได้รับทุนประกอบอาชีพตามโครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด จ.อุตรดิตถ์
📍6. การคัดเลือกกองทุนแม่ดีเด่น/ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ดีเด่น ระดับอำเภอ
📍7. การจัดกิจกรรมมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด ประจำปี 2564
📍8. พิจารณาคัดเลือกศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดเข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด
📍9.การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
📍10. พิจารณาแผนขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2564
📌ในการนี้ จ.ส.ต.ณรงค์ สีสืบวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายสมรักษ์ ม่วงรักษ์ ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด และคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ 9 อำเภอ จำนวน 24 คน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบงานฯ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ 🍀
📣 สถานีข่าว พช. CNS อุตรดิตถ์ รายงาน📣
(Visited 1 times, 1 visits today)