ข่าวประชาสัมพันธ์

🎯พช.อุตรดิตถ์ เดินหน้าขับเคลื่อนเพิ่มประสิทธิภาพกลไกขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับจังหวัด ประจำปี 2564 👩‍❤️‍💋‍👩

🎯พช.อุตรดิตถ์ เดินหน้าขับเคลื่อนเพิ่มประสิทธิภาพกลไกขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับจังหวัด ประจำปี 2564 👩‍❤️‍💋‍👩

📣 พช.อุตรดิตถ์ เมืองงาม สามวัฒนธรรม 📣

📆วันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาสตรีแก่กลไกขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมคัทลียา ชั้น 4 โรงแรมฟราย์เดย์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ประกอบด้วยคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล ในพื้นที่ 9 อำเภอ ของจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 50 คน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 👉
📍1.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนฯ ให้มีประสิทธิภาพ
📍2. แลกเปลี่ยน ระดมสมองการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในพื้นที่ จังหวัดอุตรดิตถ์

📌ในการนี้ นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการอบรมฯ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบงานฯ ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวฯ ณ ห้องประชุมคัทลียา ชั้น 4 โรงแรมฟราย์เดย์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 🍀

📣 สถานีข่าว พช. CNS อุตรดิตถ์ รายงาน📣

(Visited 1 times, 1 visits today)