ข่าวประชาสัมพันธ์

🌈พช.อุตรดิตถ์ พื้นที่ติดตามหนี้และการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

🌈พช.อุตรดิตถ์ พื้นที่ติดตามหนี้และการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

🎯วันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารจัดการและติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด (คณะที่ 3) ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการและติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์ ในพื้นที่อำเภอน้ำปาด มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบาบาทสตรี รับฟังสรุปผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการเบิกจ่ายเงิน ปัญหาหนี้ค้างชำระและร่วมกันหาแนวทางในลดหนี้ค้างชำระ พร้อมให้กำลังใจการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 🍃

👫โดยมีนางปพิชญา สุรภักดีกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอน้ำปาด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอน้ำปาด และคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล ให้การต้อนรับและสรุปผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ไตรมาสที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำปาด 🏫

 

📣 สถานีข่าว พช. CNS อุตรดิตถ์ รายงาน📣

(Visited 1 times, 1 visits today)