ข่าวประชาสัมพันธ์

🌈พช.อุตรดิตถ์… ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุตรดิตถ์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 

🌈พช.อุตรดิตถ์… ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุตรดิตถ์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 

📍วันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยนางสาวทิพจุฑา มาใกล้ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุตรดิตถ์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) โดยมี นายภาสกร มณฑากุล กรรมการผู้จัดการบริษัท ประชารัฐฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานในการขับเคลื่อนโครงการตลาดเมืองต้นไม้อุตรดิตถ์ ณ ศูนย์ Social Innovation Academy (SIA URU) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 👫

📣 สถานีข่าว พช. CNS อุตรดิตถ์ รายงาน📣

(Visited 1 times, 1 visits today)