ข่าวประชาสัมพันธ์

🎯 พช.อุตรดิตถ์ …ติดตามการดำเนินงาน “โคก หนอง นา โมเดล” และให้กำลังใจนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ (นพต.) 🍀

🎯 พช.อุตรดิตถ์ …ติดตามการดำเนินงาน “โคก หนอง นา โมเดล” และให้กำลังใจนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ (นพต.) 🍀

🏞️วันพุธ ที่ 20 มกราคม 2564 นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ จ.ส.ต.ณรงค์ สีสืบวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และ นางสาวรัตนา อ่อนกลั่น นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน เยี่ยมเยียนให้คำแนะนำกับครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน (HLM)อำเภอทองแสนขัน และติดตามการปฏิบัติงานของนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบโคกหนองนาโมเดล 🎯

📌ในการนี้ นางมณีพร วุฒิศรี พัฒนาการอำเภอทองแสนขัน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทองแสนขัน และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ร่วมติดตามและให้ข้อมูล จำนวน 3 ครัวเรือน 🤝

(Visited 1 times, 1 visits today)