ข่าวประชาสัมพันธ์

🎯 พช.อุตรดิตถ์ ร่วมประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2/2564 💻

🎯 พช.อุตรดิตถ์ ร่วมประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2/2564 💻

📅วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2/2564 เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และมอบแนวทางปฏิบัติงานสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชนผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) จากห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน 🖥

📌 ในการนี้ นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย จ.ส.ต.ณรงค์ สีสืบวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมฯ
นางปัทมาวดี สุปัญญา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศฯนายณัฐสุชน อินทราวุธ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
นางรัตนาวดี นาคมูลผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯและนักวิชาการพัฒนาชุมชนร่วมรับฟังการประชุม ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ 🌴

📣 สถานีข่าว พช. CNS อุตรดิตถ์ รายงาน📣

(Visited 1 times, 1 visits today)