🌈 พช.อุตรดิตถ์ ชี้แจงแนวทางการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” 🌈

🌈 วันที่ 9 เมษายน 2564 นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ พร้อมกันนี้ได้มอบลายผ้าพระราชทาน เพิ่มเติมให้กับกลุ่มทอผ้า ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
🌈 กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาและพัฒนาศักยภาพผ้าไทยเพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในเรื่องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย เผยแพร่พระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายสิ่งทอและการอนุรักษ์ผ้าไทยให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ พัฒนาศักยภาพผ้าไทยให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์ความรู้ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการพัฒนาต่อยอดสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ้าไทยแต่ละประเภทให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ผ่านการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”
🌈 จังหวัดอุตรดิตถ์ กำหนดรับสมัครประกวดลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน 2564 โดยผู้เข้าประกวดฯ ต้องส่งผ้าพร้อมเรื่องราวให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 1-12 พฤษภาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน โทรศัพท์ 0-5541-1686 ต่อ 15

 

(Visited 1 times, 1 visits today)