🎋พช.อุตรดิตถ์ ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงาน “โคก หนอง นา” อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 🎆

📌 วันที่ 28 เมษายน 2564 นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ จ.ส.ต.ณรงค์ สีสืบวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ติดตามและสนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา ” พัฒนาชุมชน โดยรับฟังสรุปผลการดำเนินการ และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมให้คำแนะนำโดยให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกันติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ และได้ลงพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ จำนวน 2 ครัวเรือน ได้แก่
1. นางสาวนัทธมน ต่ายลำยงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง พื้นที่ดำเนินการ 3 ไร่
2.นายสุรินทร์ สิทธิปัญญา หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำริด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ พื้นที่ดำเนินการ 3 ไร่

📌ในการนี้ พัฒนาการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ร่วมให้ข้อมูลและลงพื้นที่ฯ

 

(Visited 1 times, 1 visits today)