🌈 พช.อุตรดิตถ์ เยี่ยมชมตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ อุตรดิตถ์ 🌈

🌈 วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 นางสาวนิตยาวรรณ
เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ เยี่ยมชมตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ อุตรดิตถ์ และให้กำลังใจ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP /กลุ่มสัมมาชีพชุมชน ที่นำสินค้ามาร่วมจำหน่าย โดยในวันนี้มีเกษตรผู้ปลูกสับปะรดในพื้นที่อำเภอน้ำปาดและอำเภอบ้านโคก ประสบปัญหาราคาสับปะรดตกต่ำ นำสับปะรดห้วยมุ่นมาจำหน่ายในตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ณ สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยกำชับให้มีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง อย่างเคร่งครัด

(Visited 1 times, 1 visits today)