🛑พช.อุตรดิตถ์ เตรียมความพร้อมประกวดผู้นำชุมชน ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง🛑

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 นางปัทมาวดี สุปัญญา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมและทดสอบระบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom เพื่อประกวดผู้นำชุมชนที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปี 2564 โดยมีนางสาวเมษา เชียงส่ง พัฒนาการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ปลัดเทศบาลตำบลหาดกรวด เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองฯ ผู้นำชุมชน เข้าร่วมประชุม ณ เทศบาลตำบลหาดกรวด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
หลังจากนั้น ได้ตรวจเยี่ยมแปลง “โคก หนอง นา” พัฒนาชุมชน ของนายประเดิม ต่ายลำยงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ พื้นที่ดำเนินการ 3 ไร่

(Visited 1 times, 1 visits today)