🛑 อุตรดิตถ์ จัดประชุมชี้แจงกรอบแนวทางหลักเกณฑ์การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565 🛑

🌈วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายบรรพจน์ จันทร์งาม พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงกรอบแนวทางหลักเกณฑ์การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565 (OTOP Product Champion : OPC) แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และผู้เกี่ยวข้องการคัดสรรฯ ระดับจังหวัด โดยมี จ.ส.ต.ณรงค์ สีสืบวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมชี้แจงแนวทางการคัดสรรฯ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์
🌈จังหวัดอุตรดิตถ์ กำหนดการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565 โดยเปิดรับสมัครผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เข้าคัดสรรฯ ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2565 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ และพิจารณาและให้ค่าคะแนนการคัดสรรฯ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ ดังนี้
* วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 จำนวน 4 อำเภอ ได้แก่ อ.บ้านโคก อ.ฟากท่า อ.ลับแล และ อ.ทองแสนขัน
* วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 จำนวน 3 อำเภอ ได้แก่ อ.น้ำปาด อ.ท่าปลา และ อ.พิชัย
* วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 จำนวน 2 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองอุตรดิตถ์ และ อ.ตรอน

(Visited 1 times, 1 visits today)