🛑 อุตรดิตถ์ รับสมัครคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565 วันที่สอง 🛑

🌈วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายบรรพจน์ จันทร์งาม พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ ตรวจเยี่ยมการรับสมัครผลิตภัณฑ์ OTOP เข้ารับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565 โดยจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้เปิดรับสมัครฯ ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2565 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งในวันนี้ มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สมัครเข้าคัดสรรฯ ในวันนี้  จำนวน 27 ราย 41 ผลิตภัณฑ์  รวม 2 วัน (10-11 พ.ค.65 ) มีผู้สมัคร รวม 44 ราย  70 ผลิตภัณฑ์
🌈เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันสมัครคัดสรรฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)