🛑 อุตรดิตถ์ เตรียมคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2565🛑

🌈วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายพยงค์ ยาเภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 โดยมีนายบรรพจน์ จันทร์งาม พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด จำนวน 3 ประเภท ได้แก่
1) สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ดีเด่น
2) คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล ดีเด่น
3) กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น

🌈จังหวัดอุตรดิตถ์ กำหนดการพิจารณากลั่นกรองการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด ในระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม  2565 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ และพิจารณาคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ทุกประเภท ในวันที่ 26 พฤษภาคม  2565

(Visited 1 times, 1 visits today)