🛑พช.อุตรดิตถ์ เตรียมการประกวดสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2565 🛑

🌈วันที่ 19 พฤษภาคม  2565 นายบรรพจน์  จันทร์งาม  พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์  มอบหมายให้นางปัทมาวดี  สุปัญญา  ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุน พร้อมด้วยนักวิชาการจังหวัด ประชุมซักซ้อมเตรียมการประกวดสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2565 ระดับเขตตรวจราชการ เพื่อชี้แจงแนวทาง หลักเกณฑ์การประกวดและเตรียมความพร้อมในการประกวดฯ โดยมีนางสาวนางสาววารุณี ศิริเจริญ พัฒนาการอำเภอฟากท่า เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ผู้นำชุมชน ภาคี เครือข่าย ตำบลบ้านเสี้ยว เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

(Visited 1 times, 1 visits today)