🛑 พช.อุตรดิตถ์ ประชุมการขับเคลื่อนการประกวดลายพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” 🛑

🌈 วันที่ 20 มิถุนายน 2565 นายบรรพจน์ จันทร์งาม พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมการรับสมัครประกวดลายผ้าลายพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ ทุกกลุ่มงาน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้รับผิดชอบงาน OTOP ณ ห้องประชุมพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการส่งผลิตภัณฑ์เข้าประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” ที่ประชุมได้ชี้แจงคุณสมบัติ เงื่อนไข ประเภทผ้าลายพระราชทานที่ส่งเข้าประกวด หลักเกณฑ์การพิจารณา รางวัล โดยมีรายละเอียด ดังนี้
📢คุณสมบัติของผู้ที่จะส่งผ้าเข้าประกวด คือ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP หรือช่างทอผ้าทั่วไป ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดอุตรดิตถ์
– ประเภทผ้าลายพระราชทานที่ส่งเข้าประกวด แบ่งเป็น 14 ประเภท ดังนี้
1.ผ้ามัดหมี่ 2 ตะกอ
2.ผ้ามัดหมี่ 3 ตะกอขึ้นไป
3.ผ้าขิด
4.ผ้าจก
5.ผ้ายก/ยกเล็ก (ไหมยกดิ้น)
6.ผ้ายกแบบมีสังเวียน ไหมยกไหม หรือ ไหมยกดิ้นที่มีสังเวียน
7.หมี่ข้อ/หมี่คั่น
8.ผ้าเกาะ/ล้วง
9.ผ้าบาติก/ผ้ามัดย้อม
10.ผ้าแพรวา
11.ผ้าซิ่นกลุ่มชาติพันธ์ลาวเวียง ลาวครั่ง
12.ผ้าเทคนิคสร้างสรรค์
13.ผ้าปัก
14.ผ้าเทคนิคผสมเทคนิคพื้นเมือง
– ประเภทงานหัตถกรรม เช่น งานเซรามิก งานจักรสาน ฯลฯ ที่นำลายพระราชทานมาต่อยอดที่มีความโดดเด่นและยอดเยี่ยม ประกอบด้วย
1.ผ้าขอลายเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ
2.ผ้าบาติกลายพระราชทาน
3.ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา
📢การประกวดลายผ้าพระราชทาน “ผ้าขิตลายนารีรัตนราชกัญญา” ผู้สมัครเข้าประกวดจัดส่งผ้าและงานหัตถกรรม พร้อมแนวคิดในการทำบรรจุภัณฑ์ (Packaging) และเรื่องเล่า (Storytelling) ให้จังหวัด ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 จังหวัดจัดส่งผ้าและงานหัตถกรรมให้กับกรมการพัฒนาชุมชน ระหว่างวันที่ 10-15 สิงหาคม 2565 และผู้สมัครผู้เข้าประกวดลายพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” และงานหัตถกรรม ระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน – 5 สิงหาคม 2565
🌈ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งวันนี้ ถึงวันที่ 5 สิหาคม 2565

👫 พช.อุตรดิตถ์ เมืองงาม สามวัฒนธรรม 👫
📣📣 สถานีข่าว พช.CNS อุตรดิตถ์ รายงาน 📣📣

(Visited 1 times, 1 visits today)