พช.อุตรดิตถ์ ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกโครงการการจัดการพลังงานในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

🌈 วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นางสาวพัฒน์นรี กมลสุรเชษฐ์ พลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกโครงการการจัดการพลังงานในชุมชน ภายใต้โครงการเพิ่มสรรถนะด้านการบริหารและการจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชน ระดับตำบล และเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสวางคบุรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ วัตถุประสงค์ในการจัดประชุมเพื่อนำไปสู่การพิจารณาให้การส่งเสริมโครงการด้านพลังงานในปีงบประมาณ 2565 ต่อไป
🌈โดยการประชุมครั้งนี้ มีวาระสำคัญ ประกอบด้วย
1. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโครงการ 12 โครงการของ อปท.นำร่อง
2. เกณฑ์การให้คะแนน การจัดทำโครงการ โดยแบ่งออกเป็น
– ความเชื่อมโยง สภาพปัญหา และสิ่งที่ต้องการทำ
– ผลกระทบจากการดำเนินงาน
– การสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
– การบริหารจัดการหลังการดำเนินงาน
– มีกลไกที่จะผลักดันกิจกรรมเข้าแผนพัฒนาของท้องถิ่นหรือหน่วยงาน
3. เทคโนโลยีพลังงานที่มีแปลนพร้อม (เทคโนโลยี บ่อหมักก๊าซชีวภาพ)
🌈 ในการนี้ นายบรรพจน์ จันทร์งาม พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นายณัฐสุชน อินทราวุธ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมฯ
👫 พช.อุตรดิตถ์ เมืองงาม สามวัฒนธรรม 👫
📣📣 สถานีข่าว พช.CNS อุตรดิตถ์ รายงาน 📣📣
(Visited 1 times, 1 visits today)