🛑 พช.อุตรดิตถ์ เดินหน้าขับเคลื่อนผ้าลายพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” 🛑

📢วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ สุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
(dart) นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นายบรรพจน์ จันทร์งาม พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ นำผู้ผลิต ผู้ประกอบการประเภทผ้า yong otop จำนวน 5 ราย/กลุ่ม ได้แก่
1️⃣ คุณหญิงผ้าทอน้ำอ่าง อ.ตรอน
2️⃣ คุณโด่ง ผ้าทอน้ำอ่าง อ.ตรอน
3️⃣ กลุ่มทอผ้าบ้านน้ำอ่าง อ.ตรอน
4️⃣ กลุ่มทอผ้าบ้านนาไร่เดียว ต.สองห้อง อ.ฟากท่า
5️⃣ กลุ่มทอผ้าบ้านท่าโพธิ์ ต.เด่นเหล็ก อ.น้ำปาด

🌈เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย (Coaching ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา) โดยในครั้งนี้ นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ซึ่งนายวรงค์ แสงเมือง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กล่าวรายงานว่า กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแบบผ้าขิดลายพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ otop ผ้าไทย ตลอดจนให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ otop ผ้าไทย สามารถนำลายดังกล่าว ไปเป็นต้นแบบพัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าตามอัตลักษณ์พื้นถิ่น สร้างรายได้ให้กับชุมชน
🌈ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการ กรรมการที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก ผู้ผลิต และผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าและช่างทอผ้าจากจังหวัดอุตรดิตถ์ นครสวรรค์ พิษณุโลก พิจิตร ตาก กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ และจังหวัดสุโขทัย รวม 60 กลุ่ม ร่วมกิจกรรมฯ ซึ่งผู้ประกอบการจาก 8 จังหวัด เป็นกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพและพบผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งด้านเทคนิคการย้อมสีธรรมชาติ การคัดสรรเส้นใย เทคนิคการทอผ้า การทอลายขิดนารีรัตนราชกัญญา เทรนด์สีแฟชั่นระดับสากล จากเทรนด์บุ๊ค การออกแบบดีไซต์ผืนผ้าให้ทันสมัย การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปพัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่าต่อไป

👫 พช.อุตรดิตถ์ เมืองงาม สามวัฒนธรรม 👫
📣📣 สถานีข่าว พช.CNS อุตรดิตถ์ รายงาน 📣📣

(Visited 1 times, 1 visits today)