พช.อุตรดิตถ์ จัดประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง (OTOP) ไมค์ทองคำในงานเทศกาลลางสาด ลองกองหวาน และสินค้า OTOP จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2565

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 18.30 น. นายบรรพจน์ จันทร์งาม พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ ผู้นำ กลุ่ม/องค์ เครือข่าย และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรมบริเวณด้านหน้าเวที ในการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง (OTOP) ไมค์ทองคำในงานเทศกาลลางสาด ลองกองหวาน และสินค้า OTOP อุตรดิตถ์ ประจำปี 2565 ณ เวทีบริเวณลาน OTOP ชวนชิม สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก
สำหรับกิจกรรมในวันนี้ มีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง OTOP ไมค์ทองคำ(ประเภทขับร้องหญิงและประเภทขับร้องชาย)โดยทั้ง 9 อำเภอ สมาคมอาสาพัฒนาชุมชน และเครือข่าย OTOP ได้ส่งตัวแทนเพื่อเข้าร่วมประกวด โดยมีผลการประกวด ดังนี้
ประเภทขับร้องชาย
– รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายอาธิพันธ์ สุขคำ (อ.เมือง)
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายพชร อนันต์ศิริ (อ.เมือง)
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นายประหยัด ภูมิภาค (สมาคมอาสาพัฒนาชุมชน)
ประเภทขับร้องหญิง
– รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวนาษา ปราบสมรชัย (อ.เมือง)
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางสาวจิรวดี นวลเปี้ย (อ.ลับแล)
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นางสาวปดิวรัดา จันทร์แดง (อ.ท่าปลา)
พช.อุตรดิตถ์ เมืองงาม สามวัฒนธรรม
สถานีข่าว พช.CNS อุตรดิตถ์ รายงาน
#70 พรรษา จิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน
#130 ปี กระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์ บำรุงสุข
#World Soil Day
(Visited 1 times, 1 visits today)