พช.อุตรดิตถ์ ร่วมตรวจเยี่ยมเสริมพลังประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิต จังหวัดอุตรดิตถ์

วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 เวลา08.30 น.นายจักรี สโมสร นายอำเภอน้ำปาด กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอในพื้นที่โซนเหนือ (อ.น้ำปาด /ฟากท่า/บ้านโคก)โดยมีนายรณภพ เกตุทอง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์(ด้านยุทธศาสตร์) เป็นประธานนำทีม พร้อมด้วยคณะทำงานจากส่วนราชการต่างๆในระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำปาด อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
ในการนี้ นายบรรพจน์ จันทร์งาม พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมาย นางปัทมาวดี สุปัญญา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการในการตรวจเยี่ยม
พช.อุตรดิตถ์เมืองงาม สามวัฒนธรรม
สถานีข่าว พช. CNS อุตรดิตถ์ รายงาน
# 70 พรรษา จิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน
#130 ปี กระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์ บำรุงสุข
(Visited 1 times, 1 visits today)