พช.อุตรดิตถ์ ร่วมออกหน่วยบริการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์” ประจำเดือนกันยายน 2565

🗓️ วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนกันยายน 2565 ณ วัดวังหมู หมู่ที่ 4 ตำบลหาดกรวด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายประเดิม เดชายนต์บัญชา นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ให้การต้อนรับ และมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด/อำเภอ เข้าร่วมกิจกรรมฯ
ในการนี้ นายบรรพจน์ จันทร์งาม พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นายณัฐสุชน อินทราวุธ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางรัตนาวดี นาคมูล ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน นางสาวเมษา เชียงส่ง พัฒนาการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ และมอบทุนอุปการะเด็ก กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2565 จำนวน 15 ทุน จำนวนเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท
ทั้งนี้ ได้นำผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ร่วมให้บริการประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ
👫 พช.อุตรดิตถ์ เมืองงาม สามวัฒนธรรม 👫
📣📣 สถานีข่าว พช.CNS อุตรดิตถ์ รายงาน
#70 พรรษา จิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน
#130 ปี กระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์ บำรุงสุข
(Visited 1 times, 1 visits today)