พช.อุตรดิตถ์ จัดประกวดการออกแบบและตัดเย็บชุดผ้าทออุตรดิตถ์ภายใต้แนวคิด “ผ้าทออุตรดิตถ์ สวมใส่ได้ทุกวัน”

🗓วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 18.30 น. นายพยงค์ ยาเภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เกียรติมาร่วมรับชมและมอบรางวัลการประกวดออกแบบและตัดเย็บผ้าทออุตรดิตถ์ โดยมีนายบรรพจน์ จันทร์งาม พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ ผู้นำ กลุ่ม/องค์ เครือข่าย และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรมบริเวณด้านหน้าเวที ในการประกวดออกแบบและตัดเย็บผ้าทออุตรดิตถ์ ในงานเทศกาลลางสาด ลองกองหวาน และสินค้า OTOP อุตรดิตถ์ ประจำปี 2565 ณ เวทีบริเวณลาน OTOP ชวนชิม สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก🧶
📍สำหรับกิจกรรมในวันนี้ มีการประกวดออกแบบและตัดเย็บผ้าทออุตรดิตถ์ ภายใต้แนวคิด “ผ้าทออุตรดิตถ์ สวมใส่ได้ทุกวัน” และมีนางแบบร่วมเดินแบบชุดผ้าทอที่ส่งเข้าประกวดโดยมีผู้ส่งชุดเข้าประกวด จำนวน 8 ราย ชุดผ้าทอ จำนวน 9 ชุด ผลการประกวด ดังนี้
🥇รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายสิทธิพงษ์ ต้นด้วง ชื่อผลงาน ภู่ดู่นารี กุลสตรีอุตรนคร
🥈รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายธรรศฌ์ปกรณ์ เวชวิชกรณ์ ชื่อผลงาน เรียบแต่โก้ โอโห้ประดู่ศรีอุตรดิตถ์
🥉รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นางสุดารัตน์ สอนถา ชื่อผลงาน ขอสามมุก
🎉รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวฐานิตา โพธิ์ขำ ชื่อผลงาน อัตลักษณ์แห่งภูมิปัญญา
🎉รางวัลชมเชย ได้แก่ นางดวงนภา แปงการิยา ชื่อผลงาน ดอกประดู่ศรีอุตรดิตถ์
🎉รางวัลชมเชย ได้แก่ นายกิตตณัฏฐ์ จีระเศรษฐ ชื่อผลงาน บุรุษแห่งขุนเขา
🌻 พช.อุตรดิตถ์เมืองงาม สามวัฒนธรรม🌻
🌟สถานีข่าว พช.CNS อุตรดิตถ์ รายงาน 🌟
#70 พรรษา จิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน
#130 ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์ บำรุงสุข
(Visited 1 times, 1 visits today)