พช.อุตรดิตถ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดอัตรดิตถ์ และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP

🌟วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เสลา 09.30 น. นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการปนะชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดอุตรดิตถ์ และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP พร้อมด้วยคณะกรรมการเครือข่ายฯ และผู้ประกอบการ OTOP เพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีความพร้อมเข้าสู่กระบวนการพัฒนาโดยคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ฯ ณ ห้องประชุมร้านอาหารแลบัว ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุตรดิตถ์🌳
🌷จังหวัดอุตรดิตถ์ กำหนดดำเนินงานโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด เป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิต ผู้ตประกอบการ OTOP ในการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน มีมูลค่าเพิ่ม สร้างสรรค์นวัตกรรม และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ผ่านกระบวนการพัฒนา มีโอกาสนำเสนอออกสู่ตลาด ซึ่งเป็นการเปิดช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ จังหวัดอุตรดิตถ์ มีกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 30 กลุ่ม ได้มานำเสนอข้อมูลกลุ่ม/ผลิตภัณฑ์ต่อคณะกรรมการฯ🌻
🌼ในการนี้ นายบรรพจน์ จันทร์งาม พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย จ.ส.ต.ณรงค์ สีสืบสงษ์ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ เข้าร่วมประชุม💖
👫พช.อุตรดิตถ์ เมืองงาม สามวัฒนธรรม 👫
#สถานีข่าว พช.CNS อุตรดิตถ์
#70 พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน
#130 ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#60ปี กรมการพัฒนาชุมชน
📣📣 ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์
(Visited 1 times, 1 visits today)