พช.อุตรดิตถ์ ร่วมงานเฉลิมฉลองสมโภชหลวงปู่ไต้ฮงกงและเจ้าแม่กวนอิม ประจำปี ๒๕๖๕

🌱วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๔๕ น. นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการจัดงานเฉลิมฉลองสมโภชหลวงปู่ไต้ฮงกงและเจ้าแม่กวนอิม ประจำปี ๒๕๖๕ พร้อมด้วยนางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยได้พบปะประชาชนที่มาร่วมงาน และได้มอบทุนการศึกษาของมูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ให้แก่นักเรียนจำนวน ๖๐ ทุนๆละ ๑,๐๐๐ บาท มอบเครื่องอุปโภคบริโภคข้าวสารอาหารแห้ง แก่ผู้ด้อยโอกาส จำนวน ๕๐๐ ชุด และมอบวิลแชร์ให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วย เพื่อนำไปเป็นปัจจัยในการดำรงชีวิตและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น สอดคล้องกับการขับเคลื่อนเป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ในเรื่อง “เมืองสุขภาวะทุกช่วงวัย”ณ มูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ (สำนักงานใหญ่) สี่แยกสายเอเชีย อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุตรดิตถ์ 🌳
🌷ในการนี้ นายบรรพจน์ จันทร์งาม พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมาย นางปัทมาวดี สุปัญญา ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม💖
👫 พช.อุตรดิตถ์ เมืองงาม สามวัฒนธรรม 👫
#สถานีข่าว อกส.จ.CNS อุตรดิตถ์
#70 พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน
#130 ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#60ปี กรมการพัฒนาชุมชน
📣📣 ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ รายงาน 📣📣
(Visited 1 times, 1 visits today)