พช.อุตรดิตถ์ ร่วมประชุมนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด กระทรวงมหาดไทย จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการประชุมนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด กระทรวงมหาดไทย จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่อติดตามการดำเนินงานภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน พร้อมได้สั่งการให้ทุกหน่วยงาน ร่วมขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุผล ๑๒ เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ และการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมสวางคบุรี ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
ในการนี้ นายบรรพจน์ จันทร์งาม พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุม
👫 พช.อุตรดิตถ์ เมืองงาม สามวัฒนธรรม 👫
#สถานีข่าว พช.CNS อุตรดิตถ์
#70 พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน
#130 ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#60ปี กรมการพัฒนาชุมชน
📣📣 ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์
(Visited 1 times, 1 visits today)