📣 พช.อุตรดิตถ์ รับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน พช.ใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566📣

🌈️ วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. นายชูชีพ พงษ์ไทย รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้อง Warroom ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)
🎗️ ในการนี้ นายบรรพจน์ จันทร์งาม พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมรับฟังการประชุมฯ เพื่อรับทราบแนวทางการสร้างความโปร่งใสของหน่วยงานและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่ข้าราชการในสังกัด เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ผ่านระบบ TV. พช ณ สถานที่ตั้งของอำเภอและจังหวัด
👫 พช.อุตรดิตถ์ เมืองงาม สามวัฒนธรรม 👫
#สถานีข่าว พช.CNS อุตรดิตถ์
#70 พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน
#130 ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#60ปี กรมการพัฒนาชุมชน
🌅🌅ภาพ/ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ รายงาน ✍️
(Visited 1 times, 1 visits today)