🛑 พช.อุตรดิตถ์ ร่วมพิธีเปิดด่านช่องทางการค้าชายแดนไทย-ลาว และกิจกรรมความสัมพันธ์อันดีระหว่างจังหวัดอุตรดิตถ์ ประเทศไทย และแขวงไชยะบุรี สปป.ลาว🛑

🌈️ วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. นายบรรพจน์ จันทร์งาม พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ และนางปุญญาดา จันทร์เล็ก นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอบ้านโคก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอบ้านโคก ร่วมพิธีเปิดด่านช่องทางการค้าชายแดนไทย-ลาว และกิจกรรมความสัมพันธ์อันดีระหว่างจังหวัดอุตรดิตถ์ ประเทศไทย และแขวงไชยะบุรี สปป.ลาว
🎯️ กิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ขับเคลื่อนเมืองแห่งการค้าชายแดนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุตรดิตถ์ภายใต้แนวคิด “เปิดกว้าง สร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกันสู่สมดุล (OPEN CONNECT.BALANCE.)
🎗️ โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้แทนจากแขวงไชยะบุรี ท่านสอนสะหวัน จันทะวง รองหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมและการค้า ท่านสีสะหวัน สุกสะหวัด รองเจ้าเมืองทุ่งมีไช ท่านนางสุดาพอน ดวงหล้า รองหัวหน้าแผนกการต่างประเทศ ร่วมแถลงข่าวเปิดด่านชายแดน กิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปวรรณธรรมประเพณี และกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์อันดี ณ ตลาดการค้าชายแดนไทยลาว (ช่องมหาราช) หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
👫 พช.อุตรดิตถ์ เมืองงาม สามวัฒนธรรม 👫
#สถานีข่าว พช.CNS อุตรดิตถ์
#70 พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน
#130 ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#60ปี กรมการพัฒนาชุมชน
🌅🌅ภาพ/ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ รายงาน ✍️
(Visited 1 times, 1 visits today)