📣 พช.อุตรดิตถ์ ร่วมประชุมรับการตรวจราชการประจำเดือนมกราคม 2566 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 17 (นายสุภกิณห์ แวงชิน)📣

🗓 วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นายบรรพจน์ จันทร์งาม พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยนางปัทมาวดี สุปัญญา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมรับการตรวจราชการประจำเดือนมกราคม 2566 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 17 (นายสุภกิณห์ แวงชิน) และคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
✅ โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้การต้อนรับ นายสุภกิณห์ แวงชิน ผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 17 พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจราชการฯ และนางนวลจันทร์ ศรีมงคล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 17 เพื่อบูรณาการตรวจติดตามการดำเนินงานและขับเคลื่อนงานที่สำคัญตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 17 ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
👫 พช.อุตรดิตถ์ เมืองงาม สามวัฒนธรรม 👫
#สถานีข่าว พช.CNS อุตรดิตถ์
#70 พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน
#130 ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#60ปี กรมการพัฒนาชุมชน
🌅🌅ภาพ/ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ รายงาน ✍️
(Visited 1 times, 1 visits today)