🛑 พช.อุตรดิตถ์ ร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุจังหวัดอุตรดิตถ์🛑

🌈️ วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 10.30 น. นายบรรพจน์ จันทร์งาม พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นางวนิดา สวนเอก นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้ช่วยกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งมีเป้าหมายที่สำคัญ เพื่อรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ แลมีการขับเคลื่อนงานพัฒนาศักยภาพผู้สูงวัยในจังหวัดอุตรดิตถ์ อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

🎗️โดยมีนายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ณ ห้องสวางคบุรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์

👫 พช.อุตรดิตถ์ เมืองงาม สามวัฒนธรรม 👫
#สถานีข่าว พช.CNS อุตรดิตถ์
#เศรษฐกิจฐานรากเจริญเติบโต
#70 พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน
#กรมการพัฒนาชุมชน
#130 ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SDGsforAll
#ChangeforGood
#60ปี กรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชนสร้างสรรค์คนสร้างสรรค์ชาติ
#CDD #ChangeforGood
#พัฒนาคือสร้างสรรค์
🌅🌅ภาพ/ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ รายงาน ✍️

(Visited 1 times, 1 visits today)