📣 ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 17 (นางนวลจันทร์ ศรีมงคล) ลงพื้นที่ตรวจราชการ ติดตาม สนับสนุน การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และงานตามภารกิจสำคัญกรมการพัฒนาชุมชน ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์📣

🗓 วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. นางนวลจันทร์ ศรีมงคล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 17 ลงพื้นที่ตรวจราชการ ติดตาม สนับสนุน การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และงานตามภารกิจสำคัญกรมการพัฒนาชุมชน ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยนายบรรพจน์ จันทร์งาม พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ และนางปัทมาวดี สุปัญญา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์
🎗️ โดยมีนางบุณฑริกา ยอดไพบูลย์ พัฒนาการอำเภอพิชัย และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอฯ ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งได้นำเสนอข้อมูลการขับเคลื่อนงานที่สำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอพิชัย
📌พร้อมทั้งนำทีมลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ครัวเรือนต้นแบบตามโครงการฯ โคก หนอง นา พื้นที่ขนาด 3 ไร่ ใน พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ แปลงนายพงษ์ศิริวัฒน์ พินทอง ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน มีฐานการเรียนรู้ เช่น ฐานการปลูกกล้วยงาข้าง ฐานการผมดิน ปลูกผัก ฐานการเลี้ยงปลา การบริหารจัดการน้ำ การแปรรูปผลผลิตจากโคกหนองนา มีการสร้างเครือข่ายพื้นที่ในระดับอำเภอ ณ บ้านนาอิซาง หมู่ที่ 1 ตำบลนายาง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
👫 พช.อุตรดิตถ์ เมืองงาม สามวัฒนธรรม 👫
#สถานีข่าว พช.CNS อุตรดิตถ์
#70 พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน
#130 ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#60ปี กรมการพัฒนาชุมชน
🌅🌅ภาพ/ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ รายงาน ✍️
(Visited 1 times, 1 visits today)