ติดต่อเรา

ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 3 ถนนประชานิมิตร อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

โทรศัพท์ 055-411686 โทรสาร 055-411686 ต่อ 18

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ 055-411686 ต่อ 14

กลุ่มส่งเสริม 055-411686 ต่อ 15

กลุ่มงานสารสนเทศ 055-411686 ต่อ 16

ฝ่ายอำนวยการ 055-411686 ต่อ 11

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์

(Visited 1 times, 1 visits today)