ข่าวประชาสัมพันธ์

📰พช.อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ร่วมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 2 สร้างเครือข่ายผู้นำการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล” 📑

🌈พช.อุตรดิตถ์…ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา 2563 รักเอยรักลูก” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 📰