🛑 อุตรดิตถ์ จัดพิธีมอบผีเสื้อแห่งความจงรักภักดี เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 🛑

23 พฤษภาคม 2565 /

16:07 น.

🛑 พช.อุตรดิตถ์ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 และติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของครัวเรือนต้นแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด 🛑

19 พฤษภาคม 2565 /

17:40 น.