ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าว..พช.อุตรดิตถ์/..สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ทำกิจกรรม “ชาวอุตรดิตถ์ รวมพลังแห่งความภักดี ทำความดีถวายในหลวง ร.๙” มีการบรรจุข้าวสาร ที่จะประชาชนบริจาค เพื่อนำไปบริจาคใน ๙ อำเภอ