ข่าว..พช.อุตรดิตถ์/..สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ นำทีมโดยนางพิสมัย ชมเชย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีอุตรดิตถ์

22 พฤศจิกายน 2559 /

15:30 น.

ข่าว..พช.อุตรดิตถ์/..สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ทำกิจกรรม “ชาวอุตรดิตถ์ รวมพลังแห่งความภักดี ทำความดีถวายในหลวง ร.๙” มีการบรรจุข้าวสาร ที่จะประชาชนบริจาค เพื่อนำไปบริจาคใน ๙ อำเภอ

17 พฤศจิกายน 2559 /

23:49 น.