🛑 พช.อุตรดิตถ์ ร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการโคกหนองนา แห่งน้ำใจ และความหวัง (กรมราชทัณฑ์) และโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน (จากภูผา สู่มหานที) 🛑

31 พฤษภาคม 2564 /

16:15 น.