🌈ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก ลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ติดตามการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง และถ่ายทำคลิปวีดีโอ สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 🌈

06 เมษายน 2564 /

16:16 น.