ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการประชุม การประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการประชุม การประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 ตุลาคม 2564 /

13:48 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  สำหรับไตรมาสที่ ๑ – ๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สำหรับไตรมาสที่ ๑ – ๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 ตุลาคม 2564 /

10:03 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสื่อประชาสัมพันธ์ตามกิจกรรมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงช่องทางการตลาดในการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย (โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสื่อประชาสัมพันธ์ตามกิจกรรมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงช่องทางการตลาดในการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย (โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

05 ตุลาคม 2564 /

19:51 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนับสนุนการประกอบอาชีพ ตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เรียนรู้แบบหนุนเสริมสัมมาชีพชุมชนแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ผ่านการบำบัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนับสนุนการประกอบอาชีพ ตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เรียนรู้แบบหนุนเสริมสัมมาชีพชุมชนแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ผ่านการบำบัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

05 ตุลาคม 2564 /

19:49 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้าย ตามโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน กิจกรรม พัฒนาศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้าย ตามโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน กิจกรรม พัฒนาศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

05 ตุลาคม 2564 /

19:48 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ตามโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน กิจกรรม พัฒนาศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ตามโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน กิจกรรม พัฒนาศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

05 ตุลาคม 2564 /

19:46 น. /

ดาวน์โหลด