ประกาศสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง นโยบายการให้และรับของขวัญในเทศกาลตามธรรมจรรยา กรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

01 กุมภาพันธ์ 2566 /

14:44 น. /

ดาวน์โหลด