ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่จัดประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่จัดประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04 December 2560 /

17:47 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04 December 2560 /

17:46 น. /

ดาวน์โหลด