ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  สำหรับไตรมาสที่ ๔ เดือนกันยายน ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สำหรับไตรมาสที่ ๔ เดือนกันยายน ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 September 2564 /

17:51 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่และตกแต่งสถานที่  ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่และตกแต่งสถานที่ ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 September 2564 /

11:15 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดนิทรรศการแสดงผลงานหมู่บ้านฯ  ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดนิทรรศการแสดงผลงานหมู่บ้านฯ ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 September 2564 /

11:14 น. /

ดาวน์โหลด