พิธีมอบป้าย “ผู้ว่าเสฐียรพงศืชวนช้อป” และ “ผู้ว่าเสฐียรพงศ์ชวนชิม”

(Visited 1 times, 1 visits today)