“หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว”บ้านน้ำพี้ หมู่ที่ ๙ ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์เหล็กน้ำพี้กล้าแกร่ง แห่งเดียวในประเทศไทย เพลิดเพลินใจกับสินค้า OTOP หลากหลาย ท่องเที่ยวสุขกายพักผ่อนสุขใจ ณ หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวบ้านน้ำพี้ หม

28 ธันวาคม 2558 /

15:48 น.